[LIVE][NMIXX ] 220921 MBC 一週偶像 E580

看板 JYPnation
作者tycousin
時間2022-09-21 18:06:43
留言 4則留言,4人參與討論
推噓 4 ( 4推 0噓 0→ )
220921 MBC 一週偶像 E580 DICE 放送 https://youtu.be/W-oiADZdgsY
直拍 團體 https://youtu.be/CcCdvqzjE4w 4K Cam
https://youtu.be/CLHUF2EIUCw Gimbal Cam
Lily https://youtu.be/Ha8dnITEUFM
海嫄 https://youtu.be/2MqPxWYnFCw
Sullyoon https://youtu.be/7IdvMz_n280
Jinni https://youtu.be/wUV0yXk2L18
Bae https://youtu.be/ASZQgV46Ms4
智佑 https://youtu.be/wuCoqfZJ7bU
圭珍 https://youtu.be/145qgiyNhb8
CHANGE CAM https://youtu.be/Gu30pvKSI64
[IDOL GAP] DICE https://youtu.be/hf1-5KBNFX8
Hard Carry (原曲:GOT7) https://youtu.be/FiFnkSNE0hY
https://youtu.be/7cg6at_WqqE Gimbal Cam
https://youtu.be/vPxw9O9iqW4 4K Cam
Lily x 智佑的練歌房開場 'Time of Our Life' https://youtu.be/p4EuUA6F2zo
Bae & 圭珍 - How You Like That (原曲:BLACKPINK) https://youtu.be/loFc7-E6F4I
Time of Our Life, Fire, How You Like That https://youtu.be/3xKDqDGbXpA
直拍 https://youtu.be/ab1gZCf-ytE
cr.ALL THE K-POP 主持:黃光熙、銀赫 來賓:NMIXX 直播時間:18:30 (台灣時間) 直播網址: https://youtu.be/py6b9yhfizk
預告 https://youtu.be/mwQeJUbMOhI
海嫄 & Sullyoon - Fire (原曲:2NE1) https://youtu.be/qwNOq7wJF5g
cr.ALL THE K-POP -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.130.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/JYPnation/M.1663754805.A.2B5.html

George01 09/21 18:51 1F

carlosleegg 09/21 19:10 2F

littledos 09/21 19:50 3F Lily直拍封面好撩 海嫄的她招牌表情XD

yunjmsjmdct 09/21 21:41 4F
※ 編輯: tycousin (114.47.157.25 臺灣), 09/23/2022 00:11:44

JYPnation 最新熱門文章

情報 19 23
影音 11 12
影音 10 17

最新文章

正妹 -1 8
asxc530530 2022-11-30 00:48:57
討論 5 6
請益 7 9
心得 9 11
shalalalala 2022-11-29 23:32:19
情報 7 9
影音 5 9
正妹 31 40