[Live] 我的第一次 第43集

看板 My-FirstTime
作者 dj30216
時間2009-12-27 18:12:02
網路電視 http://tv.van698.com/ 節目已進入倒數計時 請把握討論機會囉~~ ^.<
-- 不就是抬頭望望天空 如此而已 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.142.82.78 ※ 編輯: dj30216 來自: 220.142.82.78 (12/27 18:13)
kuo28825018 :感謝紅豆妹 12/27 19:03
kuo28825018 :節目開始了 12/27 22:07
kuo28825018 :代班女主持人:高宇蓁 12/27 22:07
kuo28825018 :藝人挑戰賽之夜市人生VS夜市通 12/27 22:08
kuo28825018 :===============夜市人生:陳博正 ================= 12/27 22:11
kuo28825018 :輕量級歌曲 價值:1萬元 12/27 22:12
kuo28825018 :一支小雨傘/洪榮宏 12/27 22:12
kuo28825018 :238字 難易度:2顆星 12/27 22:13
kuo28825018 :10% 12/27 22:13
kuo28825018 :體恤資深前輩,唱完再算 12/27 22:14
kuo28825018 :目前累積獎金:-1萬 12/27 22:14
kuo28825018 :更正:夜正人生隊:目前累積獎金:0萬 12/27 22:18
kuo28825018 :=================夜市通:張心傑 ================= 12/27 22:19
kuo28825018 :輕量級歌曲 價值:1萬元 12/27 22:19
kuo28825018 :外套/動力火車 12/27 22:19
kuo28825018 :320字 難易度:2顆星 12/27 22:19
kuo28825018 :100% 12/27 22:23
XZXie :耶 心傑過了~ 12/27 22:24
kuo28825018 :夜市通隊:目前累積獎金:1萬 12/27 22:24
kuo28825018 :===============夜市人生:兵家綺 ================= 12/27 22:25
kuo28825018 :中量級歌曲 價值:3萬元 12/27 22:26
kuo28825018 :最後一夜/蔡琴 12/27 22:26
kuo28825018 :218字 難易度:3顆星 12/27 22:27
weijane2 :還是帶班主持人阿... 12/27 22:30
weijane2 :發現自己貼的網路電視網址不能用..... 12/27 22:32
kuo28825018 :100% 12/27 22:36
kuo28825018 :夜市人生隊:目前累積獎金:3萬 12/27 22:36
kuo28825018 :=================夜市通:李冠儀 ================= 12/27 22:39
kuo28825018 :中量級歌曲 價值:3萬元 12/27 22:39
kuo28825018 :最熟悉的陌生人/蕭亞軒 12/27 22:39
kuo28825018 :399字 難易度:3顆星 12/27 22:41
kuo28825018 :90% 12/27 22:45
kuo28825018 :夜市通隊:目前累積獎金:1萬 12/27 22:45
kuo28825018 :===============夜市人生:林千鈺 ================= 12/27 22:48
kuo28825018 :重量級歌曲 價值:5萬元 12/27 22:48
kuo28825018 :城裡的月光/許美靜 12/27 22:49
kuo28825018 :338字 難易度:4顆星 12/27 22:54
kuo28825018 :100% 12/27 22:57
kuo28825018 :夜市人生隊:目前累積獎金:8萬 12/27 22:57
kuo28825018 :=================夜市通:Junior ================= 12/27 23:00
kuo28825018 :重量級歌曲 價值:5萬元 12/27 23:00
kuo28825018 :手放開/李聖傑 12/27 23:00
kuo28825018 :531字 難易度:4顆星 12/27 23:00
kuo28825018 :35% 12/27 23:05
kuo28825018 :夜市通隊:目前累積獎金:1萬 12/27 23:05
kuo28825018 :原曲再挑戰 成功加1萬;失敗扣1萬 12/27 23:06
kuo28825018 :45% 12/27 23:07
kuo28825018 :夜市通隊:目前累積獎金:0萬 12/27 23:08
kuo28825018 :==============夜市通:VICKY+ 張心傑============== 12/27 23:12
kuo28825018 :對唱歌曲 價值:10萬元 12/27 23:12
kuo28825018 :雪中紅/王識賢+陳亮吟 12/27 23:12
kuo28825018 :245字 難易度:5顆星 12/27 23:12
kuo28825018 :100% 12/27 23:17
kuo28825018 :夜市通隊:目前累積獎金:10萬 12/27 23:17
kuo28825018 :============夜市人生:蕭大陸+兵家綺 ============= 12/27 23:21
kuo28825018 :對唱歌曲 價值:10萬元 12/27 23:22
kuo28825018 :海波浪/黃乙玲+郭桂彬 12/27 23:22
kuo28825018 :327字 難易度:5顆星 12/27 23:22
kuo28825018 :100% 12/27 23:29
kuo28825018 :夜市人生隊:目前累積獎金:18萬 12/27 23:29
kuo28825018 :恭喜"夜市人生隊"獲勝 [灑花] 12/27 23:30
kuo28825018 :本集播映完畢,謝謝收看 12/27 23:31
aaasss63 :這集是不是有些有剪掉林千鈺的和VICKY+ 張心傑 12/28 07:37
kuo28825018 :是的,被快轉了 12/28 12:58

My-FirstTime 最新熱門文章